Lidmaatschap

Bij de Skearnetikkers ben je van harte welkom!

Het maakt niet uit of je nu beginner of gevorderd bent. Kom gerust langs om kennis te maken met onze club. Ook kun je via onze ledenadministratie of één van de bestuursleden meer informatie ontvangen over de mogelijkheden bij de Skearnetikkers.

Lid worden
Klik dan hier en vul het formulier in.

Sleutel voor de baan en de kantine
Verkrijgbaar bij Marjanne Zijlstra. Borg sleutel €11,50. Graag ter plekke contant afrekenen.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar hebt aangegeven dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te geschieden aan de ledenadministratie.

Ontheffing contributie
U kunt ontheffing van contributie aanvragen wanneer er sprake is van overlijden of ernstige ziekte. Uw aanvraag moet goedgekeurd worden door het bestuur.