Contact

Voorzitter
Jitske Dijkstra
Secretaris
Vacant
Penningmeester
Leden
Ingrid de Vries
Judith Meijer
Website beheer
Parkbeheer
Jan Postma
Ledenadministratie
V.C.L.
Geert Hoekstra
Baancommissaris
Thijs de Groot
Kantinecommissie
Jan Douwe Hoogland en Olga Bruinsma
Trainer
Sybren van Bethlehem