Informatie

Suikerbrood Actie
27 september - 14 oktober 2017Clubblad 2017

 

 

 

 

Sponsors

COMPETITIETEAMS 2017

Jeugd 
Jeugdteam zondagochtend Groene voorjaarscompetitie: Thomas van Ruiten, Lucas van Ruiten, Brent Siemensma, Jorn Dijkstra, Sabine Dijkstra, Silke Knol

Jeugdteam zondagochtend KNLTB landelijke voorjaarscompetitie Gemengd 11 tm 17jaar:
Jurre Sypersma, Gerben Wierda, Marinda Bokma, Theuny Reiker, Jenny Dijkstra

DAMES
Damesdubbel 17+  team 1 dinsdagmiddag   Ali Postma, Klas Wiersma, Trees de Vreeze en Fetsy de Jong
Damesdubbel 17+  team 1 dinsdagavond 4e klasse  Olga Bruinsma, Nynke de Graaf, Catharina Schilstra, Anita Postma en Femke van der Linden
Damesdubbel 17+  team 2 dinsdagavond 5e klasse Baukje de Groot, Antje van der Goot, Nammie Bouwma, Franziska van der Tempel en Annemarie Cnossen
Damesdubbel 17+ team 3 dinsdagavond 5e klasse  Jolanda van den Berg, Marjan van den Berg, Helma Siemensma, Aukje Hofman en Wilma Oosterbaan
Damesdubbel 17+ team 4 dinsdagavond 5e klasse  Ingrid Altenburg, Kim Heeres, Sjoukje van der Werf, Tineke Algra, Marieke Gaastra en Brechtsje Posthuma
Damesdubbel 17+  team 5 dinsdagavond 5e klasse  Gerry Visser, José de Moor, Alie Hettinga, Marianne Luimstra en Joke Akkerman
 
Algemeen reserve dinsdagavond: Anneke Wouda, Mariette Dotinga, Linda Folkerts, Jitske Yntema en Jeanine van der Net
 
HEREN
Heren dubbel 35+ team 1 woensdagavond 3e klasse Henk van der Meer, Johan Abma, Rients de Jong, Gelt de Graaf, Henk Hoekstra en Halbe Huitema
Heren dubbel 35+ team 2 woensdagavond 3e  klasse Geert Hoekstra, Klaas Dotinga, Klaas van der Veen, Anne Rinzema en Hessel de Jong
Heren dubbel 35+ team 3 woensdagavond 5e klasse  Jisk van der Velde, Yke van der Goot, Ronald Sinnema, Jan Pieter Dijkstra en Jaap van der Goot
Heren dubbel 35+ team 4 woensdagavond 5e klasse  Jaap Piersma , Jan Douwe Hogerland,  Marc Mutsaers, Jehannes Bokma en Jouke Tamsma
Heren dubbel 50+ team 1 donderdagavond 3e klasse  Thijs de Groot, Willem Boersma,  Gauke Zijlstra, Albert Jan van Raalte, Albert van der Laan en Boebie Konstapel
Heren dubbel 50+ team 2 donderdagavond 4e klasse Haitze Wiersma, Jorg van Beem, Henk Adema,  Otto van Veen en Gijs Druijff
 
Algemene reserve heren: Eric Kraeger
 
 


 

 

Laatste nieuws
Doe mee met het slottoernooi op 8 oktober a.s.

Het laatste toernooi van dit jaar op de baan! 
Gezellig nog een balle…

Verslag verrassingstoernooi 23 september

Afgelopen zaterdag 23 september was het verrassingstoernooi.

De ver…

Suikerbrood Actie!

Van donderdag 28 september t/m zaterdag 14 oktober komt de

jeugd v…

Informatie

Suikerbrood Actie
27 september - 14 oktober 2017Clubblad 2017

 

 

 

 

Sponsors
Informatie

Suikerbrood Actie
27 september - 14 oktober 2017Clubblad 2017

 

 

 

 

Sponsors
Laatste nieuws
Doe mee met het slottoernooi op 8 oktober a.s.

Het laatste toernooi van dit jaar op de baan! 
Gezellig nog een balle…

Verslag verrassingstoernooi 23 september

Afgelopen zaterdag 23 september was het verrassingstoernooi.

De ver…

Suikerbrood Actie!

Van donderdag 28 september t/m zaterdag 14 oktober komt de

jeugd v…