Informatie

 


Clubblad 2017

 

 

 

 

Sponsors

COMPETITIETEAMS 2017

Jeugd 
Jeugdteam zondagochtend Groene voorjaarscompetitie: Thomas van Ruiten, Lucas van Ruiten, Brent Siemensma, Jorn Dijkstra, Sabine Dijkstra, Silke Knol

Jeugdteam zondagochtend KNLTB landelijke voorjaarscompetitie Gemengd 11 tm 17jaar:
Jurre Sypersma, Gerben Wierda, Marinda Bokma, Theuny Reiker, Jenny Dijkstra

DAMES
Damesdubbel 17+  team 1 dinsdagmiddag   Ali Postma, Klas Wiersma, Trees de Vreeze en Fetsy de Jong
Damesdubbel 17+  team 1 dinsdagavond 4e klasse  Olga Bruinsma, Nynke de Graaf, Catharina Schilstra, Anita Postma en Femke van der Linden
Damesdubbel 17+  team 2 dinsdagavond 5e klasse Baukje de Groot, Antje van der Goot, Nammie Bouwma, Franziska van der Tempel en Annemarie Cnossen
Damesdubbel 17+ team 3 dinsdagavond 5e klasse  Jolanda van den Berg, Marjan van den Berg, Helma Siemensma, Aukje Hofman en Wilma Oosterbaan
Damesdubbel 17+ team 4 dinsdagavond 5e klasse  Ingrid Altenburg, Kim Heeres, Sjoukje van der Werf, Tineke Algra, Marieke Gaastra en Brechtsje Posthuma
Damesdubbel 17+  team 5 dinsdagavond 5e klasse  Gerry Visser, José de Moor, Alie Hettinga, Marianne Luimstra en Joke Akkerman
 
Algemeen reserve dinsdagavond: Anneke Wouda, Mariette Dotinga, Linda Folkerts, Jitske Yntema en Jeanine van der Net
 
HEREN
Heren dubbel 35+ team 1 woensdagavond 3e klasse Henk van der Meer, Johan Abma, Rients de Jong, Gelt de Graaf, Henk Hoekstra en Halbe Huitema
Heren dubbel 35+ team 2 woensdagavond 3e  klasse Geert Hoekstra, Klaas Dotinga, Klaas van der Veen, Anne Rinzema en Hessel de Jong
Heren dubbel 35+ team 3 woensdagavond 5e klasse  Jisk van der Velde, Yke van der Goot, Ronald Sinnema, Jan Pieter Dijkstra en Jaap van der Goot
Heren dubbel 35+ team 4 woensdagavond 5e klasse  Jaap Piersma , Jan Douwe Hogerland,  Marc Mutsaers, Jehannes Bokma en Jouke Tamsma
Heren dubbel 50+ team 1 donderdagavond 3e klasse  Thijs de Groot, Willem Boersma,  Gauke Zijlstra, Albert Jan van Raalte, Albert van der Laan en Boebie Konstapel
Heren dubbel 50+ team 2 donderdagavond 4e klasse Haitze Wiersma, Jorg van Beem, Henk Adema,  Otto van Veen en Gijs Druijff
 
Algemene reserve heren: Eric Kraeger
 
 


 

 

Laatste nieuws
Stem op onze club voor extra sponsormunten!

Onze club kan ook nog 500 extra sponsormunten verdienen.
Breng je stem …

We doen mee aan de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz Supermarkten!

We zijn ingeloot voor de 13e Poiesz Jeugd Sponsor Actie! 
Met uw …

Informatie

 


Clubblad 2017

 

 

 

 

Sponsors
Informatie

 


Clubblad 2017

 

 

 

 

Sponsors
Laatste nieuws
Stem op onze club voor extra sponsormunten!

Onze club kan ook nog 500 extra sponsormunten verdienen.
Breng je stem …

We doen mee aan de Jeugd Sponsor Actie van Poiesz Supermarkten!

We zijn ingeloot voor de 13e Poiesz Jeugd Sponsor Actie! 
Met uw …